Torsdag d. 19. september 2019, Kl. 19:30 til kl. 21:30

Malerkunst, også i teologisk sammenhæng

v/Thomas og Anna Kluge


Thomas Kluge er mest kendt for sine portrætter, men måske brænder han selv mest for de religiøse motiver og de altertavler, han får lov til at lave.

De bliver alle til i dialog med hans ægtefælle Anna Kluge, som er sognepræst og provst i Næstved provsti.

”Vi taler meget om motiverne og symbolerne, som Thomas senere levendegør i billedet” fortæller Thomas.

”Anna henter Bibelen frem og sammen går vi på jagt efter de helt rigtige passager og uundværlige detaljer, som skal understrege billedets budskab.

Det er vigtigt for os begge, at særlig altertavlerne inspirerer til fordybelse i det bibelske forlæg. Billede, tekst og tro skal væves sammen og løfte beskueren til nye erkendelser – det er det beskedne mål”.

Pris
25 kr. for kaffe og kage