Skt. Jørgens Sogns Kirkekontor 
Parkvej 101
4700 Næstved 
Tlf.: 55737110

Kordegn: Mette Dilling Rasmussen

Email: sanktjoergens.sognnaestved@km.dk

Åbningtid: Mandag til fredag 09.30-13.00. Onsdag dog først fra kl. 10 - 13 og Torsdag også fra 15.30 -18.00

I forbindelse med registrering af nyfødte samt rekvirering af dåbsattester, navneattester, vielsesattester kontaktes kordegnen på kirkekontoret.