Velkommen til Skt. Jørgens Kirke i Næstved

 

 

Så er der nyt om kor i Skt. Jørgens kirke. I september starter der babysalmesang, spirekor, korskole og børne/ungdomskor.

 

 

 

Vi glæder os til at se dig i

Skt. Jørgens Kirke.

Kirken midt i livet - dit liv!
I Sankt Jørgens kirke sker der mange ting hver uge for alle aldersgrupper. Menigheden er stor og aktiv til gudstjenesterne og vi har mange frivillige der støtter op omkring de mange arrangementer der tilbydes hver måned, så som tirsdagsmøderne med foredrag, filmaftner med ostebord, Sankt Jørgens aftner med musik og foredrag, Mad i sjælen, for dem der har lyst til en familievenlig gudstjeneste med gratis mad, men også torsdags morgenandagter, hvor vi sammen får en god start på dagen.

Derudover er der et livligt musikalsk kirkeliv og hvis du har små børn kan de opleve salmernes fantastiske univers, læs mere under babysalmesang og kor. Kunne du tænke dig at være med i fællesskabet også udenfor gudstjenesterne kan du blive frivillig eller møde op i vores mandags hyggeklub. 

Du er med andre ord hjertelig velkommen her i Sankt Jørgens kirke.


Frivillige i Skt. Jørgens Kirke

Frivillige er en hjørnesten for Skt. Jørgens virke. Det har det altid været, og det skal det også fortsat være.
Har du lyst til at tage aktivt del i kirkens virke, så kan du læse mere HER.

 

Kære menighed og alle som bor i Skt Jørgens Kirkes sogn

I Skt Jørgens kirke er vi ligesom alle andre institutioner nødsaget til at aflyse alle arrangementer frem til den
13 april.
Dette gælder for gudstjenester, for koncerter og cafeer og klubber mv. Det gælder også for konfirmations-
og mini-konfirmationsundervisning, kor og babysalmesang.
Bisættelser/begravelser gennemføres, hvor
forsamlingen ikke overskrider 50 personer.

 

Konfirmationer er følgende datoer:

13. juni kl. 10.00 – v. Lillian Jordan Nielsen

20. juni kl. 10.00 – v. Laura Daphne Jensen

20. juni kl. 12.00 – v. Kristina Hermansen

21. juni kl. 12.00 – (Special afd. Konfirmander) v. Lillian Jordan Nielsen


Vi håber, at alle vil se dette som et udtryk for, at vi passer godt på hinanden. Vi håber også, at I alle vil være
med til at bringe næstekærligheden i spil og passe godt på hinanden, hvor end I kommer frem.
Kirkens præster vil fortsat kunne kontaktes på mail og telefon. Kirkekontoret betjenes også primært
telefonisk.
De bedste hilsner fra
præster og personale ved Skt Jørgens Kirke

RADIO TRANSMISSION - Højmesse Palmesøndag

Gudstjenester

Hurtig adgang