Konfirmander

NY konfirmations DATO

Kære forældre til konfirmander i Skt. Jørgens Kirke

 

Vi står i den situation, at vi fra biskopperne og kirkeministeriet er blevet pålagt at flytte datoerne for konfirmationerne til efter pinse, det vil sige efter 31. maj.

  

Præsterne Laura, Kristina og Lillian har kigget i kalenderen, og vi tilbyder to datoer:

 

Lørdag 13. juni kl. 10.00 v/ Lillian Jordan Nielsen (Hold A)

Lørdag 20. juni kl. 10.00 v/ Laura Daphne Jensen (Hold B)

Lørdag 20. juni kl. 12.00 v/ Kristina Hermansen (Hold C)

Vi vil alle tre også være åbne overfor, at man kan bytte hold, hvis pågældende dato ikke passer ind i jeres planer.

Vi ser fortsat frem til at konfirmere de smukke unge mennesker, men nu lidt mere på vej mod sommer og sol.

Pas på hinanden – og husk at I altid må ringe til os.

Mange hilsner fra Lillian, Kristina og Laura

Aflysning af undervisning i første omgang frem til 13. april

Kære familie og konfirmander

Vi vil i kirken gøre alt for at passe på hinanden, derfor er undervisningen aflyst frem til 1. april.

Der vil heller ikke være gudstjenester i den periode. 

Vi sender en bøn til at alt er normaliseret, når vi har konfirmationer d. 8. og 10 maj, mon ikke det er tilfældet J

Biskoppen har tilladt dåb, vielse og begravelser med særlige restriktioner.

I vil høre fra os igen når kirken åbner sine døre for jeres konfirmand.

Med ønsket om en god tid sammen med jeres unge i familien.

De bedste hilsner fra præsterne i Skt. Jørgens kirke

Kristina, Laura og Lillian 

 

 

 

Konfirmation

Vi har altid konfirmation på STOR BEDEDAG og den følgende SØNDAG.

2020: 8. maj kl. 10.00 og 10. maj kl. 10.00

Indskrivning åber først i juni, mere information i senest i maj.

Vi konfirmere max. 18 til hver konfirmation. Og har normalt to konfirmationer pr. dag. 

Altså STOR BEDEDAG kl. 10 og kl. 12.00 og igen om SØNDAGEN kl. 10. og hvis der er flere end 17 åbner vi for endnu en konfirmation kl. 12.

Vi starter den første i september.

Bedste hilsner

Præsterne i Skt. Jørgens Kirke 

Velkommen til konfirmationsforberedelse 

Du er blevet indskrevet til konfirmation i Skt. Jørgens kirke og vi glæder os til at byde dig velkommen i september måned.

Den præst du skal modtage undervisning af sender dig en indbydelse i august måned.

Der er undervisning i to x 45 minutter og vi vedlægger en liste over hvilken præst du har undervisning hos. Det vil være den samme præst der konfirmerer dig og har kontakten til din familie.

IVi har tre regler som skal overholdes:

1) du kommer til tiden og der er mødepligt til al undervisning og særarrangementer.

2) mobilen skal være slukket og ude af syne til al undervisning/gudstjenester.

3) konfirmationsundervisning er frivillig for begge parter. Derfor forventer vi at konfirmander respektere at der er undervisningsmodtagelige - hvilket betyder at der er ro når præsten beder om det ;-)

Det er desværre vigtigt at understrege, at konfirmandundervisningen er frivillig for både konfirmand og præst. Vi vil gerne at alle får et godt år, og det betyder at der skal være plads til dialog, spørgsmål og læring i fred og ro – plads til at alle kan føle sig trygge.  

 

Mange humør hilsner Lillian

-----

 

Konfirmander

Der er ingen begivenheder.