Konfirmander

Konfirmation

Vi har altid konfirmation på STOR BEDEDAG og den følgende SØNDAG.

2020: 8. maj kl. 10.00 og 10. maj kl. 10.00

Indskrivning åber først i juni, mere information i senest i maj.

Vi konfirmere max. 18 til hver konfirmation. Og har normalt to konfirmationer pr. dag. 

Altså STOR BEDEDAG kl. 10 og kl. 12.00 og igen om SØNDAGEN kl. 10. og hvis der er flere end 17 åbner vi for endnu en konfirmation kl. 12.

Vi starter den første i september.

Bedste hilsner

Præsterne i Skt. Jørgens Kirke 

Velkommen til konfirmationsforberedelse 

Du er blevet indskrevet til konfirmation i Skt. Jørgens kirke og vi glæder os til at byde dig velkommen i september måned.

Den præst du skal modtage undervisning af sender dig en indbydelse i august måned.

Der er undervisning i to x 45 minutter og vi vedlægger en liste over hvilken præst du har undervisning hos. Det vil være den samme præst der konfirmerer dig og har kontakten til din familie.

IVi har tre regler som skal overholdes:

1) du kommer til tiden og der er mødepligt til al undervisning og særarrangementer.

2) mobilen skal være slukket og ude af syne til al undervisning/gudstjenester.

3) konfirmationsundervisning er frivillig for begge parter. Derfor forventer vi at konfirmander respektere at der er undervisningsmodtagelige - hvilket betyder at der er ro når præsten beder om det ;-)

Det er desværre vigtigt at understrege, at konfirmandundervisningen er frivillig for både konfirmand og præst. Vi vil gerne at alle får et godt år, og det betyder at der skal være plads til dialog, spørgsmål og læring i fred og ro – plads til at alle kan føle sig trygge.  

 

Mange humør hilsner Lillian

-----

 

Konfirmander

Der er ingen begivenheder.