Skt. Jørgens Sogns Kirkekontor 

Parkvej 101

4700 Næstved 

Email: sanktjoergens.sognnaestved@km.dk

Tlf. 55 73 71 10

Kontoret betjenes af Anne Pedersen og Jessie Kiens

 

Kontorets mailadresse:

sanktjoergens.sognnaestved@km.dk

 

 

Kontor/Sekretær og regnskab:

Anne Pedersen

kontakt: ANNPE@km.dk

 

Personregistrering/kordegnevikar

Jessie Kiens

kontakt:JKI@km.dk

 

Kontorets åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 9.30-13.00, torsdag tillige 15.30-18.00

Onsdag 10.00-13.00

Helligdage samt Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag er kontoret lukket.