Kirketjener

Kirketjener

Morten Christensen 

Tlf: 27 94 88 13 

Kirketjenervikar

Mette Davidsen

Tlf: 55 73 71 10